แผนการตลาด CCI

ธุรกิจเครือข่าย CCI ขายตรงน้องใหม่มาแรง Champ Of Champ Innovation ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บริษัทบริษัทแชมป์ออฟแชมป์ อินโนเวชั่น มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างธุรกิจเครือข่ายนี้ ให้เป็นธุรกิจที่พร้อมจะช่วยเหลือ แบ่งปันโอกาส ให้กับทุกคน ในการสร้างรายได้และส่งต่อความสำเร็จ ให้กับผู้มีความฝันและผู้ที่มีความต้องการอยากจะมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   เป็นธุรกิจเครือข่าย ที่ทุกท่านสามารถทำงาน หรือขยายสายงานได้ทั้งทางด้าน online ออนไลน์และด้านออฟไลน์ ด้วยระบบและเครื่องมือสู่ความสำเร็จ ที่พร้อมช่วยสนับสนุนให้กับคุณได้สามารถส่งต่อความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจเครือข่าย  ให้กับทีมงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 แผนการตลาด CCI Innovation
ซื้อสินค้าสะสมได้
มีระบบการวางองค์กรแบบการช่วยเหลือทีมงาน (Auto Replacement)1.โบนัส ค่าแนะนำธุรกิจ 190%
จ่าย 5 ชั้น 150% , 10%,10%,10%,10%2. โบนัสทีมอ่อน จ่าย 50-70% ของทีมอ่อน3. โบนัส แมทชิ่ง จ่ายรายได้จากทีมอ่อน 3 ชั้น 10%,5%,5%4. โบนัสบริหาร All sales 10%
จ่าย 5 ตำแหน่ง 2%,2%,2%,2%,2%5. โบนัส Stock Kit
1) Franchise 15% จาก PV
2) Agency 30% จาก PVตำแหน่ง ทางธุรกิจ
DIS 200 pv เป็นเงิน 2,200 บาท
PRO 800 pv เป็นเงิน 8,800 บาท
VIP 2,800 pv เป็นเงิน 30,800 บาทเงื่อนไขการขึ้นตำแหน่ง
สามารถซื้อสะสมในการขึ้นตำแหน่งได้ ไม่กำหนดระยะเวลา
ตำแหน่งขึ้นแล้วอยู่ได้ตลอดไป
รับคอมมิชชั่น โดยไม่ต้องรักษายอด
สนใจร่วมธุรกิจ ลงทะเบียน สมัครตัวแทน/ตัวแทนจำหน่าย!!!
 %e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%946
%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%945
แผนการตลาด CCI โบนัส ค่าแนะนำธุรกิจ
%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%947
แผนการตลาด cci โบนัส Team Balance
แผนการตลาด cci โบนัส Matching
แผนการตลาด cci ตำแหน่งบริหาร และ โบนัสตำแหน่งบริหาร
 สมัครสมาชิก ลงทะเบียน พร้อมรับเวปไซต์ขยายสายงานฟรี…!!!